Συστάσεις – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Λύσεις Επιχειρήσεων

Image

Συμβουλές για την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής εταιρείας (ατομική , ΟΕ, ΕΕ, Αστική μη Κερδοσκοπική, σωματεία, σύλλογοι, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ)

Σύνταξη καταστατικών για ίδρυση επιχείρησης

Συμβουλές για όλα τα στάδια ίδρυσης (διαδικασία εγγραφής σε επιμελητήρια και Γ.Ε.ΜΗ, ΔOY, ΕΦΚΑ κλπ )