Μισθοδοτικά – Εργατικά Θέματα Επιχειρήσεων

Image

Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοτική υποστήριξη για επιχειρήσεις, έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων

Ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ), Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (ηλεκτρονικά μέσω ΕΡΓΑΝΗ)

Συμβουλές για εργασιακά θέματα, απολύσεις, αποζημιώσεις

Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ