Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Image

Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος Ε1, Ε2 , Ε3. Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις

Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων

Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης

Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9
Εκτύπωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Εκτύπωση Ενιαίου Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Φοροτεχνικές συμβουλές για την διαχείριση ακίνητης περιουσίας (κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια)

Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών

Έκδοση τελών κυκλοφορίας

Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων